01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

1. Inleiding

1.1 Waarom een omgevingsvisie?

De gemeente Oirschot heeft een aantal ontegenzeggelijke kwaliteiten; monument in het groen, kwalitatief leven, de relatie met de Brainport en de betekenis van Oirschot voor deze regio, de cultuurhistorische rijkdom, de plezierige woon- en werkomgeving, het fraaie buitengebied en zo kunnen we nog even doorgaan. Het is goed wonen en werken in Oirschot, het is er goed toeven! Je zou zeggen, hoeveel beleid en visie heb je nodig?

Maar de tijden veranderen en er zijn ambities. Actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een hernieuwde kijk op zaken. We weten op hoofdlijnen wat er op de gemeente af komt en waar we aan willen werken. Dit hebben we opgeschreven in verschillende strategische beleidsdocumenten (toekomstvisie 2030, Agenda van Oirschot, missionstatement, kernboodschap). Het komt er nu op aan de stap te maken van abstract(er) strategisch beleid naar een concrete visie voor de leefomgeving. Een visie die Oirschot klaarstoomt voor de toekomst! Kortom, wij willen in deze visie, samen met u, naar de kern van de zaak; voor ons en voor de generaties na ons!