01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

1.4. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat onze visie: deze is uitgesplitst in onze identiteit, algemene uitgangspunten die voor heel Oirschot gelden, de visie op de diverse thema’s en onze visie op diverse gebieden.

Hoofdstuk 3 gaat in op de uitvoering.