08_Basisvoorzieningen - copy
08_Basisvoorzieningen - copy

2.4.8 (Basis)voorzieningen

Waar hebben we mee te maken?

Oirschot kent een goed basisvoorzieningenniveau (zorg, gezondheid, onderwijs, jeugd, sport). Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Oirschot meer dan gemiddeld gelukkig en tevreden zijn. In Oirschot voelt een MENS zich thuis.

De gemeente Oirschot bezit maatschappelijk vastgoed. Het wordt steeds lastiger om hiervoor een goede bestemming te vinden.

Wat willen we bereiken?

 • Een goede kwaliteit van leven in Oirschot;
 • Een bij Oirschot passend voorzieningenniveau, met een actieve rol voor de samenleving met als gevolg tevredenheid en welbevinden van die samenleving;
 • Streven naar een toekomstbestendige openbare ruimte die duurzaam veilig is en die voldoet aan de behoefte van de gebruikers;
 • De openbare ruimte moet bijdragen aan bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid;
 • Voorkomen van leegstand van gemeentelijk vastgoed.

Wie doet wat?

De gemeente is vaak eigenaar van voorzieningen, openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed. Zowel als eigenaar, als in combinatie met beheer of in combinatie met een derde als beheerder heeft zij zeggenschap over deze gebieden. Tegelijkertijd maken vele partijen gebruik van deze gemeentelijke eigendommen. Zowel als eigenaar, als vanuit haar publieke functie treedt de gemeente graag in overleg met gebruikers van voorzieningen, om gezamenlijk tot ideeën en oplossingen te komen.

De gemeente initieert:

 • Opstellen, uitwerken en periodiek bijstellen van beleid Vitaal Oirschot (subsidie-, vastgoed-, gezondheids- en sportbeleid) waarin kaders zijn verankerd;
 • Het opstellen van een voorzieningenkaart voor heel Oirschot;
 • Bij verouderde voorzieningen niet zomaar vervangen, maar breder kijken naar nut en noodzaak en in gesprek met gebruikers gaan (niet alleen ‘wat willen we?’ of ‘wat hebben we nodig?’ maar ook “wat hebben we ervoor over?’);
 • Beter koppelen van vraag en aanbod van voorzieningen op strategische momenten (o.a. verbouwing, andere gebruikers);
 • Integrale aanpak van de openbare ruimte. Naast wegen, water en groen, ook gezondheid, mobiliteit en het sociaal domein betrekken;

Bij al deze ontwikkelingen geldt dat inwonerinitiatief strategisch moet worden ingezet:

 • Gelegenheid bieden om voorstellen en ideeën van inwoners/ gebruikers te generen, met name op het gebied van het in stand houden van voorzieningen;