01_Oirschot
02_Spoordonk
03_Middelbeers
04_Oostelbeers
05_Oostelbeers

2.5 Gebieden

Naast de doelen van de 8 thema’s, onderscheiden we ook gebiedsgerichte doelen. Deze vormen de gebiedsgerichte vertaling van de thema’s en vormen tevens een stap richting verdere concretisering.
Daarnaast vertegenwoordigen de gebiedsgerichte doelen ook de opbrengst die we hebben opgehaald in de samenleving en bij de verschillende belangenorganisaties. Zo willen we aansluiten bij de concrete behoefte die er in deze gebieden bestaat. Voor de volgende vijf gebieden bevat deze visie een gebiedsgerichte insteek:

  • Het centrum van Oirschot
  • Middelbeers
  • Oostelbeers
  • Spoordonk
  • Buitengebied

Westelbeers sluit aan bij de doelen voor het buitengebied en de kern Middelbeers. Ook voor andere buurtschappen geldt dat aansluiting wordt gevonden bij de doelen voor het buitengebied.

Wij gaan met de gebieden op zoek naar verdere concretisering en realisering van de gestelde doelen.