01_Oirschot - copy
01_Oirschot - copy

2.5.1 Het centrum van Oirschot

Waar hebben we mee te maken?

Oirschot is de grootste kern van de gemeente. Het is er goed wonen. Het is er gezellig en groen en de mensen hebben het gemak van de voorzieningen dichtbij en in de nabijgelegen stad. Er zijn twee centra; het historische centrum met markt en horeca en het winkelcentrum. Beide hebben verschillende kwaliteiten en doelen.

Het meest kenmerkende van het dorp is het historische centrum. Met een historie van bijna 10 eeuwen zijn hier vele monumentale gebouwen en pittoreske straatjes te vinden. Pronkstuk is de Markt met horeca en winkels en de Sint Petrusbasiliek. Hier komen veel dingen bij elkaar: kloppend hart, evenemententerrein en ontmoetingsplek.

Het winkelcentrum van Oirschot vormt het zwaartepunt voor de detailhandel in onze gemeente. De detailhandelssector is sterk onderhevig aan veranderingen. Dat geldt ook voor de winkels in Oirschot. Om de economische vitaliteit van het centrum van Oirschot te versterken, is in 2012 Centrummanagement opgericht.

Aandachtspunt voor het centrum bestaat uit het in stand houden en bevorderen van de aantrekkingskracht, die bestaat uit:

 • het historische dorpshart met de vele monumentale gebouwen als pronkstuk
 • aanbod van winkels, horeca en de Markt als ontmoetingsplek en evenemententerrein.
 • bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden van het centrum;
 • het behoud van het vele monumentale erfgoed.

Wat willen we bereiken?

We streven naar een leefbare kern en een vitaal centrumgebied. Daar hoort een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers bij. Van activiteiten in het centrum die bijdragen aan de aantrekkingskracht van Oirschot  (evenementen, horeca, detailhandel) accepteren we een hogere belasting op aspecten zoals geluid.

Wie doet wat?

Samen met stakeholders:

 • Om het centrum vitaal te houden, concentreren we winkels in het kernwinkelgebied (Markt, De Loop/De Poort met de Rijkesluisstraat als verbindende schakel). Alleen hier kunnen nog initiatieven op het gebied van detailhandel plaats vinden;
 • Kiezen voor een duidelijk profiel voor de gemeente aan de hand van leefstijlenonderzoek en hier bestaand aanbod en nieuwe initiatieven op laten aansluiten.
 • Bevorderen van de aantrekkelijkheid van het centrum door verruimde mogelijkheden voor centrumfuncties mits zij kwaliteit toevoegen aan het centrum van Oirschot. De kwaliteit wordt onder meer bepaald op basis van de beoogde bijdrage aan onze kernwaarden (bijvoorbeeld behoud monumentaal erfgoed) en het aansluiten bij de kansen die voortkomen uit het gemeentelijke leefstijlenonderzoek.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum: heroverwegen verkeerscirculatie, bewegwijzering, inrichting openbare ruimte (de rode lopers naar het centrumgebied), klimaatbestendig, toegankelijkheid, parkeren;
 • Ruimte geven aan ontwikkelingen die bijdragen aan behoud van de monumentale gebouwen in het centrum; specifiek rond de Markt, de kloostercomplexen en overig maatschappelijk, religieus en commercieel vastgoed;
 • Voortzetting en professionalisering centrummanagement;
 • Trekkers voor het winkelgebied behouden;
 • Er zijn veel partijen actief bezig met de toekomst van Oirschot . Daar zijn we trots op en er zijn kansen om hier meer uit te halen als we van elkaar weten wat we aan het doen zijn: we zetten in op verbetering van de communicatie rond samenwerking!
 • Dialoog organiseren.

Concrete opgaven

 • Verkeerscirculatie- en parkeerbeleidsplan centrum Oirschot
 • Herinrichtingsplan voor de Markt en omgeving