03_Middelbeers - copy
03_Middelbeers - copy

2.5.2 Middelbeers

Middelbeers is een levendig dorp met een rijk verenigingsleven. Hier is de saamhorigheid en het “ons kent ons”-gevoel voelbaar. Het robuuste groen zorgt voor een uniform straatbeeld en heeft een uitnodigend en gastvrij karakter. Het Doornboomplein is het herkenbare centrum waar Beerzenaren graag verblijven en waar evenementen plaats vinden. De Doornboomstraat is het hart van het dorp met haar cafés en voorzieningen. Deze straat gaat als vanzelf over in de Willibrordstraat, waar het gezellige winkelhart zich bevindt.

Ten noorden van het dorp bevindt zich het bedrijventerrein het Steenfort. In het dorp is een supermarkt en er zijn verspreid nog verschillende winkels en horecazaken aanwezig. Het dorp is op werkdagen bereikbaar met de bus en met de auto via de provinciale weg N395 die enerzijds richting Oirschot en A58 gaat en anderzijds richting Diesen / Hilvarenbeek / Tilburg. De Doornboomstraat, Willibrordstraat en Kuikeindseweg functioneren als uitvalswegen richting het zuiden. Met de fiets is het dorp ook goed bereikbaar. Er zijn meerdere fietsknooppunten in en rondom het dorp.

Stroomopwaarts van de Grote Beerze ligt het buurtschap Westelbeers. Hier is het van oorsprong agrarisch ge-bied verweven met natuur en recreatie. Enkele grote Oirschotse recreatiebedrijven zijn hier gevestigd te midden van enkele aansprekende natuurgebieden zoals het Beerzedal en de Landschotse Heide. Hier is geen sprake van verstedelijking maar liggen kansen voor recreatie in combinatie met versterking van natuur- en landschap.

Waar hebben we mee te maken?

 • De mensen in Middelbeers vinden het belangrijk dat er voor jongeren en ouderen voldoende en betaalbare woningen beschikbaar zijn. De mensen vinden het belangrijk om te beschikken over basisvoorzieningen zoals de school, de supermarkt, sportvoorzieningen en een pinautomaat.
 • Aandachtspunt is de uitstraling van het dorpshart: het ontbreekt op dit moment aan een groen en gezellig hart in het dorp. Alles is nu verspreid en er is te weinig te doen. De deelnemers zien kansen voor horeca, zeker gezien de recreatieve potentie van het dorp en omgeving. En een minder versteend dorpshart.
 • Verder zijn het OV, het A58-sluipverkeer, en daarmee samenhangend, veiligheid en gezondheid op te lossen knelpunten.
 • Middelbeers heeft haar eigen visie op het Dorpshart opgesteld.

Wat willen we bereiken?

Een vitaal dorp is het belangrijkste doel. Voor Middelbeers betekent dit onder andere een aantrekkelijk dorpshart, waar mensen elkaar ontmoeten, voldoende woningbouwmogelijkheden gebaseerd op de lokale behoeften en toegang tot bereikbare voorzieningen, bij voorkeur in het dorp.

Wie doet wat?

 • De gemeente stimuleert het bundelen van krachten Middelbeers-Oostelbeers.
 • Ondersteunen initiatieven leefbaarheidsnetwerk en andere inwoners initiatieven.
 • Zorg dragen voor een blijvende afstemming tussen de dorpsvisie Middelbeers en de Omgevingsvisie van de gemeente.
 • Ondersteunen initiatieven Dorpshart Middelbeers.
 • In overleg tussen gemeente, het dorp, vervoersmaatschappijen en provincie de opties voor verbetering van het openbaar vervoer bezien

Concrete opgaven

 • Dorpshart Middelbeers (gebied rond Doornboomstraat en Willibrordstraat; herbestemming, herontwikkeling, openbaar gebied, routering, groen en verkeer).
 • Woningbouwproject(en) vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
 • Verbeteren openbaar vervoer