04_Oostelbeers - copy
04_Oostelbeers - copy

2.5.3 Oostelbeers

De inwoners van Oostelbeers voelen zichzelf ‘in control’. Er is een hecht sociaal netwerk, dit is een prima uitgangspunt om met elkaar het dorp verder te ontwikkelen.

Daar waar voorzieningen wegvallen, gaan de inwoners daar zelf mee aan de slag. Oostelbeers redt zich wel. Wel wordt een pro-actievere houding van de gemeente verwacht, bijvoorbeeld voor startende ondernemers.

Waar hebben we mee te maken?

  • Een rijk verenigingsleven, een goede samenwerking, mensen die iets voor elkaar doen en saamhorigheid, in de basis kenmerkt dit het dorpsleven.
  • De Oostelbeerzenaren vinden het belangrijk dat het dorp beschikt over een ontmoetingsplek. De school, het dorpshuis en voorzieningen voor het verenigingsleven worden als belangrijke pijlers gezien voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Toegang tot deze voorzieningen is voor het dorp belangrijk.
  • Aandachtspunten zijn sluipverkeer en aansluiten op de woningvraag/continuïteit in woningbouw.

Wat willen we bereiken?

  • Een vitaal dorp is het belangrijkste doel. Voor Oostelbeers voldoende woningbouwmogelijkheden gebaseerd op de lokale behoeften en toegang tot bereikbare voorzieningen.

Wie doet wat?

  • Er liggen mogelijkheden voor de dorpen Oostelbeers-Middelbeers om hun krachten te bundelen bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke school. De gemeente stimuleert waar mogelijk deze krachtenbundeling
  • De dorpsraad heeft een belangrijke taak bij de uitvoering van aspecten die het dorp direct aangaan en die de inwoners belangrijk vinden.
  • De gemeente heeft een rol om zich in te spannen voor behoud van voorzieningen, maar ook bewoners door gebruik te maken van deze voorzieningen.

Concrete opgaven

  • Goede (OV-)bereikbaarheid.
  • Herbestemming Oude toren.