02_Spoordonk - copy
02_Spoordonk - copy

2.5.4 Spoordonk

Spoordonkenaren zijn trots op hun mooie leefomgeving en hun rijke verenigingsleven. Ze koesteren hun kwaliteiten en tegelijk zijn er veel ideeën om het dorp en het buitengebied nog beter te maken. Het dorpscafé vervult een belangrijke rol als vliegwiel voor nieuwe initiatieven.

Waar hebben we mee te maken?

Er is sprake van een echte dorpscultuur, hier praten de mensen over de heg met elkaar.

 • Er is behoefte om gezamenlijk naar een gedifferentieerd woningaanbod voor dynamische bevolkingsopbouw te kijken;
 • De agrarische sector is onderdeel van de gemeenschap en hoort in die zin bij het dorp;
 • De kerk is een beeldbepalend element, de toekomst daarvan wordt als centraal belang voor het dorp gezien;
 • Er is een nadrukkelijke wens om met nieuwe functies voor leegstaande panden / vrijkomende boerderijen aan de slag te gaan.

Wat willen we bereiken?

In essentie wordt gestreefd naar een leefbaar dorp. Dit betekent dat de inwoners van Spoordonk zich er thuis voelen en dat ze de invulling daarvan zelf kunnen vormgeven.

Vanuit de bijeenkomst met het dorp zijn daarvoor de volgende doelen gesteld:

 • Een vitaal dorp is het belangrijkste doel. Voor Spoordonk voldoende woningbouwmogelijkheden gebaseerd op de lokale behoeften en toegang tot bereikbare voorzieningen.
 • Oplossen knelpunten rond de A58: verbreding / sluipverkeer / recreatieve barrière;
 • Een vriendelijker (minder stenige) entree aan de oostzijde realiseren.

Wie doet wat?

 • Het dorpscafé is agenderend voor de te bereiken doelen. De gemeente faciliteert in kennis om projecten op te zetten.

Concrete opgaven

 • Oostelijke entree van het dorp;
 • Recreatieve potenties rondom de ruïne Huis Ten Bergh;
 • Dorpshart bij kerk;
 • Beekdal/A58