01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

3.3. Nieuwe werkwijze binnen de gemeente

De nieuwe werkwijze kent niet alleen de visie als hulpmiddel bij beoordeling. Ook de omstandigheden moeten geoptimaliseerd worden om de nieuwe werkwijze toe te kunnen passen (integraal werken, gesprek aan de voorkant, co-creatie). We gaan daar binnen de gemeente op de volgende wijze mee aan de slag:

  • We richten een integrale projectruimte in waar projecten besproken worden en ‘aanwezig’ zijn;
  • De ambtelijk ‘projecteigenaar’ nodigt een brede groep collega’s uit om te bepalen welke disciplines nodig zijn bij het project. Zo zijn alle disciplines altijd op de hoogte van wat er speelt en zijn de voorwaarden voor integraliteit geborgd;
  • De integraal brede groep kan ook uit andere betrokkenen bestaan (initiatiefnemers, belangenorganisaties etc.). De ambtelijk projecteigenaar bepaalt wie wanneer betrokken wordt en handelt daarbij in de geest van de spelregels (voorbeeld: actoren die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een initiatief, ontvangen bij de start bericht van de ambtelijk projecteigenaar);
  • Er komt een digitale ontmoetingsplek, waar de voortgang van het project beknopt wordt weergegeven, en waar successen worden gedeeld. Denk aan een BLOG, website, e.d.;
  • We maken de volgende principeafspraak: voordat een formele procedure wordt gestart, is het project informeel (aan de voorkant) geregeld/afgerond.

We evalueren de nieuwe werkwijze regelmatig en passen de werkwijze aan als dat leidt tot betere resultaten.