01_Natuur landschap cultuur
02_Landbouw
03_Recreatie
04_Gezonde woon en leefomgeving
05_Economie en werkgelegenheid
06_Energie en milieu
07_Mobiliteit en bereikbaarheid
08_Basisvoorzieningen

Bijlage 3: Projectenprogramma

Het projectenprogramma is onderverdeeld naar de thema’s van het mission statement: Oirschot: Monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt een MENS zich thuis.

Groen: Projecten op het gebied van natuur en landschap maar ook op het gebied van duurzaamheid (energie, klimaat, water en milieu)

Monumentaal: Projecten op het gebied van cultuurhistorie en monumentaal vastgoed.

Ondernemend: Projecten op het gebied van werkgelegenheid en economie,

MENS: Projecten gericht op het welbevinden van mensen. Denk aan wonen, maar ook zorg, voorzieningen, bereikbaarheid, e.d.

Monumentaal

 

Ondernemend

Groen

Mens